Tag: rishal jangra

जिम्मेदारी दुखी करै सै-रिसाल जांगड़ा

Post Views: 193 हरियाणवी ग़ज़ल जिम्मेदारी दुखी करै सै। दुनियादारी दुखी करै सै। कारीगर नै ऐन बखत पै, खुंडी आरी दुखी करै सै। पीछा चाहूं सूं छुटवाणा, मन अहंकारी दुखी

Continue readingजिम्मेदारी दुखी करै सै-रिसाल जांगड़ा