सावित्री बाई फुले याद यो, कररया हिन्दुस्तान तनै

Post Views: 475 मुकेश यादव प्रथम शिक्षिका होणे का, देें गौरव-सम्मान तनै सावित्री बाई फुले याद यो, कररया हिन्दुस्तान तनै ज्योतिबा तै पढ़कै नै, मन म्हं यो अहसास हुया पीड़िता…